doctor

Heli Salapuro/ Tampere

Fysioterapeutti

doctor

Tiina Tanskanen/ Tampere

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

doctor

Jyrki Rintala/ Tampere

Geritrian erikoislääkäri

doctor

Pauli Hyvönen/ Turku

Yleislääkäri, geriatriaan erikoistuva lääkäri

doctor

Tuula Tikka/ Tampere

Yleislääketieteen erikoislääkäri

doctor

Heidi Elamo/ Turku

Urologian erikoislääkäri

doctor

Jonas Öhman/ Turku

Sisätautien erikoislääkäri

doctor

Riitta Lahtonen/ Turku

Yleislääkäri

doctor

Hanna Malmi/ Turku

Fysioterapeutti

doctor

Johanna Aavasalo/ Turku

Neurologian ja geriatrian erikoislääkäri

doctor

Salla Savela

LT, Geriatrian erikoislääkäri

doctor

Mika Mulari/ Turku, Tampere

LT, Yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri

doctor

Teemu Kipinoinen

Yleislääkäri

doctor

Ritva Tammivaara/ Turku

Kliinisen fysiologian ja keuhkosairauksien erikoislääkäri, unilääketieteen erikoispätevyys

doctor

Jenni Vire/ Turku

Geriatrian erikoislääkäri, yleislääkäri

doctor

Marja-Liisa Vuoristo/ Turku

Geriatrian erikoislääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri

doctor

Janne Ketola/ Turku

LT, Yleislääkäri

doctor

Heimo Valkama/ Turku

Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

doctor

Martti Vastamäki/ Turku

Käsikirurgian dosentti, ortopedian erikoislääkäri, musiikkilääketieteen erityispätevyys