etäLääkärin kotihoidon konsultaatiopalvelu

EtäLääkärin kotihoidon konsultaatiopalvelumme tuo kotisairaan- ja kotisairaalahoidon aikaan, jolloin lääkäri tulee jokaisen potilaan kotiin kätevästi mobiililaitteen mukana.

Konsultaatiotarpeen ilmetessä hoitaja soittaa tai avaa näkö- ja kuuloyhteyden Trinitaksen konsultoivaan lääkäriin. Lääkärimme keskustelee potilaan, omaisen ja hoitajan kanssa ja etsii yhdessä näiden kanssa parhaan ratkaisun kulloiseenkin ongelmaan.

Merkittävä osa potilaista voidaan hoitaa etäLääkärimme avulla turvallisesti kotona.