Ikä tuo mukanaan liikenteessä tarvittavaa malttia ja viisautta. Matkaan tulee kuitenkin myös mutkia: ikääntymisen ja sairauksien myötä koemme ajokykyämme uhkaavia muutoksia aistien ja kehon toiminnoissa.

Ajokorttilupaa haettaessa tai ajokorttia uudistettaessa iäkkäiden kuljettajien (yli 70-v) tulee toimittaa liitteenä ajokorttihakemukseensa laajennettu lääkärinlausunto ajoterveysvaatimusten täyttymisestä. Tärkeää on, että henkilön kaikkien sairauksien kokonaisvaikutus otetaan huomioon ajoterveyttä laadittaessa. Lääkärimme ymmärtävät iän ja sairauksien mukanaan tuomat ajoterveyden haasteet. Selvitämme kehosi terveydentilan, koska se liittyy keskeisesti ajoterveyteesi. Autamme samalla mielekkään lääkityksen löytämisessä esimerkiksi ajoterveyden suhteen.

Me paneudumme ajoterveyteesi kokonaisvaltaisesti.

Ota ajoterveysarvioon tullessasi vastaanotolle mukaan tiedot käyttämistäsi lääkkeistä. Tarvitsemme tämän lisäksi tiedon mahdollisista perussairauksistasi. Läheistesi kokemukset mahdollisista ajamiseen ja terveydentilaasi liittyvistä ongelmia ovat niin ikään meille tärkeitä.